اين شرکت بابرخورداري از مجوزهاي بند الف وب با سابقه ده سال فعاليت در زمينه چارتر تور وبليط هاي داخلي وخارجي اخذ ويزاهاي توريستي  وتجاري گرفتن وقت سفارت وپيکاپ ويزا  اخذ تضميني ويزاي کانادا شينگن انگليس واستراليا وهمچنين صدور گواهينامه بين المللي رانندگي وبيمه مسافرتي وهمکاري با ادارات واصناف استان فارس فعاليت دارد.